Certyfikaty szkoły
 

 

Certyfikat
za udział w ogólnopolskim programie
"Śniadanie daje moc"
Program został przeprowadzony w roku szkolnym 2017/2018

 koordynatorzy: D. Matlakiewicz, L. Różek

 

podziękowanie od komitetu organizacyjnego kampanii "bohateron-włącz historię!"
za zaangażowanie w realizację tego ogólnopolskiego projektu

 OD klubu gaja otrzymaliśmy dyplom upamiętniający udział naszej szkoły w konkursie "Drzewo roku 2016"

CERTYFIKAT społecznie zaangażowanej placówki
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
ZA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ KAPANII EDUKACYJNEJ
"MALI UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY"

Otrzymaliśmy certyfikat „Społecznie Zaangażowanej Placówki” za realizowany od listopada 2015 roku,w ramach działań Klubu Szkół UNICEF, projekt MALI uczniowie idą do szkoły. Jego głównymi celami było zapoznanie dzieci 
z tematem dostępu do edukacji na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci w Mali oraz kształtowanie wśród uczniów postawy zaangażowania społecznego.

Realizatorzy projektu: Sylwia Piszczek, Patrycja Tyman

 

Certyfikat  „MIEJSCE WOLNE OD NIENAWIŚCI”

 

 

Nasza szkoła otrzymała certyfikat  „MIEJSCE WOLNE OD NIENAWIŚCI”
za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „NIENAWIŚĆ jestem przeciw!”  realizowanym przez
Centrum Edukacji Obywatelskiej
we współpracy z Europejskim Centrum Wergelanda w ramach programu  „Obywatele dla Demokracji”

Magdalena K. Klos, E. Gmyrekpodziękowanie za zaangażowanie
w organizację Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka

 

Nauczyciele koordynatorzy: Sylwia Piszczek, Patrycja Tymancertyfikat "lokalne centrum aktywności ekologicznej"
za rok szkolny 2014/15
 

Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej za działania ekologiczne podjęte w 2014/15 roku, między innymi: zagospodarowanie przyszkolnych terenów zielonych.

Koordynatorzy: A. Chrabańska, D. Myszor


 

podziękowanie za udział w akcji SPOŁECZno-edukacyjnej "Żonkile"

Akcja społeczno- edukacyjna „Żonkile”, organizowana w 72 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, jej celem było  szerzenie wiedzy na temat powstania.

 koordynator: Sylwia Piszczek


 

 

ODZNAKA ZA PROJEKT ETWINNING "SUPerstitions"

Podczas pracy nad projektem uczestnicy poznali podobieństwa i różnice nt. przesądów w różnych kulturach.

Nauczyciele zaangażowani w projekt: A. Chrabańska, E. Kowalska, D. Kapała, D. MyszorDyplom za udział w akcji "Młodzi głosują" 

 


 

Projekt edukacyjny UNICEF
„Wszystkie Kolory Świata”

 W ramach projektu uczniowie szyli charytatywne laleczki do których dołączali ich „akt urodzenia” , w którym było imię i kraj pochodzenia wybrany przez dziecko, które lalkę uszyło.

 Cele projektu:
- pomoc dzieciom w Sudanie Południowym, poprzez objęcie ich programem szczepień;
- uświadomienie dzieciom, że pomaganie może być przyjemne;
-kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury.

 Koordynator: Sylwia Piszczek


 

"SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA" 


Dyplom za udział w projekcie edukacyjnym UNICEF – Szkoła z Prawami Dziecka, którego celami było zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka, uświadomienie im znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu, kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego, wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród szkolnej i szpitalnej społeczności gwiazdami „Szeryfa praw dziecka”.

Koordynator: Sylwia Piszczek


kLUB bEZPIECZNEGO PUCHATKA

 

Certyfikat za udział w kolejnej edycji programu "Klub Bezpiecznego Puchatka"
Koordynator: Aneta Kozon-Baran


"ZIELONA STOPA FILANTROPA"  

Certyfikat za uczestnictwo w programie "Zielona Stopa Filantropa" organizowanym przez Fundację Nasza Ziemia.
Koordynatorzy: D. Matlakiewicz, E. Paruch 

 

 
ODZNAKA jakośći ZA PROJEKT ETWINNING "Earth is our home"

 

 

Projekt eTwinning  "Earth is our home", do którego przyłączyliśmy się w roku szkolnym 2013/14 otrzymał Odznakę Jakości. Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego
i europejskiego standardu. Cieszymy się, że mieliśmy swój wkład w sukces tego przedsięwzięcia. Realizując projekt współpracowaliśmy z partnerami z Rumunii, Turcji, Litwy, Słowacji i Polski.

Nauczyciele zaangażowani w projekt: A. Chrabańska, D. Myszor, 
N. Pogodzińska


 

Certyfikat dla społecznie zaangażowanej placówki
w projekcie 
"Gwiazdka dla Afryki"
 

„Gwiazdka dla Afryki” był to  projekt edukacyjno-pomocowy UNICEF ,
w ramach którego uczniowie  przygotowywali symboliczne prezenty dla maluchów z Sierra Leone.

Celami projektu było :

  • Zapoznanie dzieci z sytuacją w krajach rozwijających się, w tym głównie w Sierra Leone,
  • Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego.
    Koordynator: Sylwia Piszczek 


ODZNAKA ZA PROJEKT ETWINNING
"Interesting places in my town"
 

  Celem projektu było poznanie ciekawych zakątków Europy, różnic kulturowych, położenia partnerskich krajów i miast oraz nakręcenie filmów na temat interesujących budowli, zabytków, miejsc w swoim mieście. Do realizacji projektu przystąpili uczniowie z Łotwy, Turcji, Grecji. 

Nauczyciele zaangażowani w projekt: A. Chrabańska, N. Pogodzińska,
D. Myszor, A. Szypuła


 

cERTYFIKAT "bEZPIECZNE WAKACJE"


Powyższy certyfikat otrzymaliśmy w 2013 roku za prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży

Koordynatorzy: A. Chrabańska, M. Kuszlewicz-Klos, D. Myszor


 

pODZIĘKOWANIE
ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE EDUKACYJNYM 

"POCZYTAJ MI, PRZYJACIELU"

Otrzymaliśmy potwierdzenie i podziękowanie za udział w kampanii "Poczytaj mi przyjacielu", którego organizatorem jest Centrum Edukacji Europejskiej.
Koordynator: Magdalena K. Klos

 

NAGRODA I TYTUŁ LAUREATA OTK 2012
 
Zespół Szkół Specjalnych znalazł się w gronie laureatów za organizację Jastrzębskiego Tygodnia Kariery 2012, który wchodził w skład krajowego programu Ogólnopolski Tydzień Kariery 2012.
Koordynator: Magdalena K. Klos
Organizator działań na terenie szkoły: D. Matlakiewicz
 

 

ODZNAKA ZA PROJEKT ETWINNING "OUR GARDEN"

Podczas projektu wspólnie z naszym partnerem ze Słowacji poznawaliśmy przyrodę w ogrodach wokół naszych szkół, oraz kształtowaliśmy u uczniów postawy proekologiczne.

Nauczyciele zaangażowani w projekt: N. Pogodzińska, A. Chrabańska, D. Myszor, A. Szypuła


 

Certyfikat "Szkoła Promująca Zdrowie"
[Rozmiar: 3912 bajtów]

W październiku 2007 roku zostaliśmy przyjęci do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Przyznano nam certyfikat na lata 2007-2010.

W listopadzie 2011 roku otrzymaliśmy Certyfikat 2. stopnia
Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

 

Koordynatorzy: Małgorzata Bujar - Kosmala, Dorota Matlakiewicz, Edyta Paruch

 


 

Certyfikat "Szkoła bez Przemocy” 

[Rozmiar: 11853 bajtów]

W kampanii „Szkoła bez Przemocy uczestniczymy od 2007 roku. Posiadamy aktualny certyfikat „Szkoła bez Przemocy” dla Szkoły Podstawowej nr 24
i Gimnazjum nr 15 w
ZSSprzyWSRdD na rok szkolny 2010/2011.

Za aktywny udział w programie przyznano nam również certyfikaty w latach:
2009/2010, 2008/2009, 2007/2008.
 

Kordynatorzy: Dorota Myszor, Lucyna Różek 

 


 

 Certyfikat
"Klub Bezpiecznego Puchatka"  

[Rozmiar: 3912 bajtów]

Współczesny świat oprócz wielu możliwości rozwoju, niesie ze sobą także zagrożenia, których skala jeszcze kilka lat temu była zupełnie inna.
Na bezpieczeństwo dzieci czyha wiele zagrożeń, podczas drogi do szkoły,
w szkole, w domu, czy w czasie zabawy. Dlatego z myślą o najmłodszych uczniach naszej szkoły realizujemy program edukacyjny
„Klub Bezpiecznego Puchatka”, który ma na celu poprawić bezpieczeństwo.


Koordynator: Aneta Kozon - Baran 

Certyfikat
"Szkoła Bezpiecznego Internetu"

W maju 2011 roku otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Bezpiecznego Internetu ”, który jest znakiem stałego dbania o bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Został on nadany naszej placówce na okres 3 lat. Certyfikat przyznawany jest przez Fundację Kidprotect.pl

 

Koordynatorzy: Anna Chrabańska, Dorota Myszor, Łukasz Ślosarek,
 
Piotr Świąder   


 
 Odznaka za projekt ETwinning "Christmas tree"

 

W 2011 roku wzięliśmy udział w projekcie eTwinning pt. "Christmas tree".
Był to krótki projekt dotyczący tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.
Razem z nami w projekcie uczestniczyły szkoły z Czech, Słowacji i Rumunii.

 

Koordynatorzy: Anna Chrabańska,Nadia Pogodzińska,Agnieszka Szypuła 

Certyfikat
Uwaga! Fonoholizm! 

 

Certyfikat za udział w programie edukacyjnym mającym na celu przeciewdziałanie nadmiernemu korzystaniu z telefonów komórkowych przez młodzież.

 

Koordynatorzy: Lucyna Różek, Edyta Paruch, Łukasz Ślosarek

 

 

 


 


* * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

odnośnik do strony bip

Nasze programy:

 
 
Znalezione obrazy dla zapytania śniadanie daje moc
porcja

miejsce wolne od nienawiści

żyj smacznie i zdrowo

scrabble w szkole

bezpieczne wakacje

klub bezpiecznego puchatka

etwinning

zielona stopa filantropa

śląska sieć szkół promujących zdrowie

 

klub szkół unicef

zachowaj trzeźwy umysł
 


Znalezione obrazy dla zapytania dziecko w sieci