POLUBIĆ SIEBIE”

BUDOWANIE POZYTYWNEGO OBRAZU WŁASNEJ OSOBY
U UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
REALIZOWANA
W KLASACH IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Autorzy:

Joanna Herman-Trzos

Nadia Pogodzińska

Lucyna Różek

Czas realizacji:

01. 11. 2014r.- 31. 03. 2015r.

W systemie wartości człowieka nie ma nic ważniejszego
– bardziej decydującego o jego rozwoju psychicznym i motywacjach
– niż szacunek, którym darzy on samego siebie”.

Nathaniel Branden

 

Poczucie własnej wartości jest jedną z najważniejszych potrzeb człowieka. Bez niego nie potrafilibyśmy się rozwijać, zdobywać wiedzy, umiejętności, budować relacji z ludźmi, osiągać sukcesów. Wiele czynników wpływa na budowanie się poczucia własnej wartości. Oprócz predyspozycji genetycznych, znaczącą rolę odgrywa wychowanie dziecka. Największym źródłem jej kształtowania są rodzice, którzy modelują je podczas codziennych kontaktów
z dzieckiem. 
Również szkoła, która odgrywa znaczącą rolę w procesie socjalizacji, winna stwarzać sytuacje do jej rozwijania i modyfikowania.

W związku z powyższym głównym celem innowacji pedagogicznej „Polubić siebie” jest właśnie podnoszenie poczucia własnej wartości u uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów dotkniętych niepełnosprawnością, a także kształtowanie w nich umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz rozwijanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień artystycznych.

 

DZIAŁANIA I RODZAJE ZAJĘĆ

PRZEPROWADZANYCH W ZAKRESIE INNOWACJI 

- prowadzenie zajęć wychowawczych ukierunkowanych na budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów dotkniętych niepełnosprawnością,

- organizowanie spotkań z psychologiem lub pedagogiem szkolnym raz w miesiącu (prowadzenie zajęć poruszających tematykę poczucia własnej wartości),

- zorganizowanie spotkań z przedstawicielami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,

- wręczanie listów pochwalnych uczniom pozytywnie wyróżniających się na tle klasy,

- organizowanie zajęćo charakterze arteterapeutycznym prowadzonych przez nauczycieli-wychowawców oraz nauczyciela muzyki (zajęcia z elementami relaksacji, biblioterapii, plastykoterapii i muzykoterapii),

- prowadzenie tablicy informacyjnej prezentującej wskazówki do pracy na temat budowania poczucia własnej wartości (dla ucznia, rodzica, nauczyciela);

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

odnośnik do strony bip

Nasze programy:

 
 
Znalezione obrazy dla zapytania śniadanie daje moc
porcja

miejsce wolne od nienawiści

żyj smacznie i zdrowo

scrabble w szkole

bezpieczne wakacje

klub bezpiecznego puchatka

etwinning

zielona stopa filantropa

śląska sieć szkół promujących zdrowie

 

klub szkół unicef

zachowaj trzeźwy umysł
 


Znalezione obrazy dla zapytania dziecko w sieci