DrOdzy rodzice!

 

Pobyt Waszego dziecka w Szpitalu wcale nie musi oznaczać zaległości
w nauce.
Zespół Szkół przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci
w Jastrzębiu-Zdroju obejmuje nauką uczniów szkoły podstawowej, 
gimnazjum i liceum.

 

Dlatego przywożąc dziecko do szpitala prosimy o zabranie ze sobą:

  • Zaświadczenia ze szkoły macierzystej informującego, do której klasy uczęszcza dziecko.

 

  • Orzeczenia o niepełnosprawności dziecka (o ile takie posiada).

 

  • Opinii lub orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej
    (o ile takie posiada).

 

  • Można poprosić nauczycieli w szkole macierzystej, aby określili
    zakres materiału do zrealizowania w trakcie pobytu w szpitalu.

Dyrektor szkoły przesyła wykaz ocen, otrzymanych w trakcie pobytu w szpitalu, do szkoły macierzystej ucznia.

Dobrze jest zabrać do szpitala: ksiązki, zeszyty szkolne, a dla uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - indywidualny program edukacyjny.

 

Pobyt w szkole szpitalnej udokumentowany zaświadczeniem z ocenami (bądź też potwierdzającym uczestnictwo w lekcjach - bez ocen) powinien być traktowany w szkole macierzystej jako obecność (oddelegowanie do innej szkoły) a oceny zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 1996 r., Nr 67, poz.329 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenie MENiS z dn. 27 lutego 2003 w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków
i form realizowanych specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych
w szkołach zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i jednostkach pomocy społecznej (Dz.U. z 2003r., Nr 51, poz. 446).

 

Jeżeli zaistnieje sytuacja, że uczeń z jakiegoś powodu nie otrzyma wykazu ocen w dniu wyjazdu, to zostanie on przesłany do szkoły macierzystej.


Szczegółowe informacje można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: (32) 47-625-00.

 
W naszej szkole istnieje możliwość nauki języka angielskiego. Posiadamy pracownię komputerową z bogatym oprogramowaniem,pracownię plastyczną, bibliotekę i filmotekę.

W czasie wolnym od lekcji i zabiegów rehabilitacyjnych dzieci uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych oraz kołach zainteresowań.
 Naszym uczniom organizujemy konkursy o różnorakiej tematyce i angażujemy w uroczystości szkolne. Staramy się je integrować ze środowiskiem lokalnym. Do dyspozycji dzieci pozostaje również duży ogród z bogatym drzewostanem, placem zabaw i boiskiem.

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

odnośnik do strony bip

Nasze programy:

 
 
Znalezione obrazy dla zapytania śniadanie daje moc
porcja

miejsce wolne od nienawiści

żyj smacznie i zdrowo

scrabble w szkole

bezpieczne wakacje

klub bezpiecznego puchatka

etwinning

zielona stopa filantropa

śląska sieć szkół promujących zdrowie

 

klub szkół unicef

zachowaj trzeźwy umysł
 


Znalezione obrazy dla zapytania dziecko w sieci