Innowacja pedagogiczna Świat za oknem- czyli Śląsk w pigułce

Od tego roku w naszej szkole zaczynamy realizować zajęcia związane z innowacją pedagogiczną Świat za oknem- czyli Śląsk w pigułce zajmującą się z zapoznaniem uczniów ze zwyczajami, tradycją i kulturą Śląską podczas pobytu w szkole przyszpitalnej

Głównymi celami innowacji będzie:

 • poznanie najbliższego środowiska i specyfiki regionu w aspekcie geograficznym, architektonicznym, etnograficznym, historycznym i kulturowym,

 • rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej,

 • kształtowanie postaw patriotycznych,

 • umocnienie poczucia tożsamości regionalnej,

 • pielęgnowanie gwary i śląskich tradycji,

 • przejawianie szacunku dla miejsc pamięci i dziedzictwa kulturowego,

 • tolerancja wobec innych ludzi, kultury, języka (gwara) niezależnie od korzeni,

 • promowanie regionu i miasta Jastrzębia-Zdroju.

 

Głównym celem działań podejmowanych w ramach innowacji jest próba przekazania dziedzictwa kulturowego poprzez przyjęcie wartości będących w bezpośrednim, przyrodniczym i kulturowym otoczeniu ucznia. Podejmowane działania mają rozbudzić oraz rozwijać uczucia uczniów, ich wrażliwość, zainteresowania, inspirować ich aktywność przejawiającą się w różnych dziedzinach, uczyć tolerancji i rozbudzać ciekawość.

Dzięki spotkaniom z osobami, które tworzą lokalną tradycję i kulturę, a także rówieśnikami, nauczycielami i wychowawcami, którzy mieszkają na Śląsku, dzieci mają możliwość poznać tutejszą kulturę w codziennym życiu. Ponadto będą organizowane zajęcia, dzięki którym uczniowie nabędą nowych doświadczeń i pogłębią wiedzę:

 • spotkania z przedstawicielami:

- Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Propagowania Kultury Śląskiej,

- Towarzystwa Miłośników Ziemi Jastrzębskiej;

 • zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej;

 • udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych w mieście, w szczególności festynów w Parku Zdrojowym;

 • wizyty w Galerii Historii Miasta;

 • konkursy tematyczne;

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych, warsztatów dla uczniów, a także poruszanie tematyki z zakresu historii, tradycji i zwyczajów śląskich w ramach godzin wychowawczych i lekcji prowadzonych przez nauczycieli, nauczycieli-wychowawców.

Autorami innowacji są Sylwia Piszczek i Patrycja Tyman.

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

odnośnik do strony bip

Nasze programy:

 
 
Znalezione obrazy dla zapytania śniadanie daje moc
porcja

miejsce wolne od nienawiści

żyj smacznie i zdrowo

scrabble w szkole

bezpieczne wakacje

klub bezpiecznego puchatka

etwinning

zielona stopa filantropa

śląska sieć szkół promujących zdrowie

 

klub szkół unicef

zachowaj trzeźwy umysł
 


Znalezione obrazy dla zapytania dziecko w sieci