Projekt "Ogródek ziołowy"

Nauczyciele zaangażowani w projekt: A. Chrabańska, D. Myszor, N. Pogodzińska

 

Przewidywany czas projektu – 01.06.2014 r. do 31.08.2014 r.

Cele projektu:

 • zdobycie wiedzy nt. właściwości ziół,
 • wyrabianie zdrowych nawyków żywieniowych,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • kształtowanie odpowiedzialności za powierzone zadania,
 • promowanie ekologicznego stylu życia,
 • aktywne spędzanie wolnego czasu. 


Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Uczniowie w ramach projektu będą uczestniczyć w zajęciach ogrodniczych podczas których, będą uprawiać zioła oraz poznają ich właściwości, zastosowanie.

Naszym założeniem jest wykorzystanie istniejącej naturalnej przestrzeni wokół szkoły do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii.

Uczniowie w czasie zajęć stworzą własny ogród ziołowy i będą pielęgnować rośliny przez cały cykl ich wegetacji. Następnie zioła zostaną ścięte i praktycznie wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem (przygotowanie potraw, herbatek, sałatek itp.) Rośliny zostaną opatrzone stosownymi tabliczkami z opisami.

Jednocześnie przez cały czas dzieci pracować będą nad pozyskiwaniem praktycznych informacji o ziołach. Efektem tej pracy jest będzie „Poradnik zielarza”, który może być wykorzystany w innych projektach edukacyjnych i przez innych uczniów.

Ogród jest swoistym laboratorium, gdzie zdobywaną wiedzę przekładamy na praktyczne umiejętności.

Ewaluacja projektu „Ogródek ziołowy”:

 • informacje w szkolnej gazetce „Bez Igieł”, oraz na stronie internetowej szkoły;
 • zdjęcia z zajęć ogrodniczych,
 • degustacja ziół;
 • ankieta ewaluacyjna dotycząca atrakcyjności zajęć ogrodniczych;
 • podsumowanie efektów pracy poprzez wykonanie prezentacji multimedialnej (sierpień 2014r.)

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

odnośnik do strony bip

Nasze programy:

 
 
Znalezione obrazy dla zapytania śniadanie daje moc
porcja

miejsce wolne od nienawiści

żyj smacznie i zdrowo

scrabble w szkole

bezpieczne wakacje

klub bezpiecznego puchatka

etwinning

zielona stopa filantropa

śląska sieć szkół promujących zdrowie

 

klub szkół unicef

zachowaj trzeźwy umysł
 


Znalezione obrazy dla zapytania dziecko w sieci