STRAŻAK CZY FRYZJERKA?

ZAWODY W PRAKTYCE DLA NAJMŁODSZYCH

PREORIENTACJA ZAWODOWA WŚRÓD NIEPEŁNOSPRAWNYCH UCZNIÓW KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

ZAKRES MERYTORYCZNYINNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Realia dzisiejszego rynku pracy stawiają przed młodymi, dopiero co wchodzącymi w dorosłe życie ludźmi ogromne wyzwanie. W nieco gorszej sytuacji są uczniowie z orzeczoną niepełnosprawnością lub z przeciwskazaniami do wykonywania określonych zawodów. Ich przyszłość zawodowa często jest podyktowana nieprzemyślanymi decyzjami ewentualnie decyzjami podejmowanymi pod wpływem kolegów lub rodziców, co bardzo często nie ma nic wspólnego z ich prawdziwymi preferencjami i predyspozycjami zawodowymi. Bardzo istotną sprawą jest to, że uczniowie naszej szkoły w przeważającej części, to dzieci z niepełnosprawnością ruchową, która statystycznie jest najbardziej niepożądaną wśród potencjalnych przyszłych pracodawców.

Poniższa innowacja ma za zadanie już wśród najmłodszych krzewić wiedzę o zawodach – tych popularnych, jak również i tych niszowych, jak np.: szewc, zegarmistrz, szklarz itp. Ponadto postaramy się pomóc uczniom niepełnosprawnym poznać różne zawody, aby
w przyszłości mogli dokonać jak najlepszych wyborów związanych
z przyszłą pracą, które pozwolą realizować im się na płaszczyźnie zawodowej, a jednocześnie nie kolidować z własnymi ograniczeniami podyktowanymi chorobą. Dodatkowo planujemy wprowadzić informacje o poszczególnych zawodach w praktyce, poprzez udział w zajęciach zawodoznawczych oraz wycieczkach do instytucji i firm, co pozwoli uczniom od najmłodszych lat planować swoją karierę zawodową.

 

CELE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 

 

 • przybliżenie specyfiki określonych zawodów w praktyce – w tym zawodów niszowych lub zapomnianych
 • niwelowanie skutków niepełnosprawności w związku z podjęciem decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia – pomoc w poszukiwaniu alternatywy dla przeciwskazań do wykonywania poszczególnych zawodów
 • udzielanie informacji odnośnie określenia właściwej danemu zawodowi ścieżki naukowej
  z uwzględnieniem własnych uzdolnień i możliwości
 • przekazanie uczniom wiedzy dotyczącej podjęcia pracy w określonym zawodzie – specyfikacja zawodów

DZIAŁANIA I RODZAJE ZAJĘĆ

PRZEPROWADZANYCH W ZAKRESIE INNOWACJI

Działania ujęte w innowacji pozwolą na to, aby uczniowie mieli okazję poznać specyfikę zawodów zarówno określanych mianem zawodów popularnych, jak i zawodów, które zanikają. Dzięki temu uczniowie sami zweryfikują swoje możliwości oraz zainteresowania niezbędne do zaplanowania własnej kariery zawodowej. Połączenie teorii z praktyką sprawi, że najmłodsi będą mieli okazję dookreślić swoje preferencje w zakresie wyboru konkretnej szkoły ponadgimnazjalnej już w szkole podstawowej, co da im gwarancję większej aktywności na rynku pracy.

Dodatkowo będą przeprowadzane działania mające na celu zdobycie różnorodnych doświadczeń poprzez:

 • zajęcia praktyczne realizowane we współpracy z przedstawicielami poszczególnych zawodów,
 • zajęcia zawodoznawcze w formie warsztatów,
 • spotkania z pracownikiem Punktu Pośrednictwa Pracy MBP OHP
  w Jastrzębiu-Zdroju, Klubu Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy,
 • wyjścia do zakładów pracy,
 • organizacja wycieczek do instytucji zajmujących się historią (np. Galeria Miasta) celem zapoznania się z preferencjami lokalnymi mieszkańców,
 • spotkania z pracownikiem-doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Jastrzębiu-Zdroju,
 • spotkania z pracownikiem Punktu Pośrednictwa Pracy MBP OHP
  w Jastrzębiu-Zdroju,
 • prowadzenie tablicy zawodoznawczej,
 • zorganizowanie na terenie szkoły Tygodnia Kariery w ramach Jastrzębskiego Tygodnia Kariery 2016,

 

autorzy:

Magdalena Kuszlewicz-Klos

Aneta Kozon-Baran

* * * * * * * * * * * * * * * *

 

 

odnośnik do strony bip

Nasze programy:

 
 
Znalezione obrazy dla zapytania śniadanie daje moc
porcja

miejsce wolne od nienawiści

żyj smacznie i zdrowo

scrabble w szkole

bezpieczne wakacje

klub bezpiecznego puchatka

etwinning

zielona stopa filantropa

śląska sieć szkół promujących zdrowie

 

klub szkół unicef

zachowaj trzeźwy umysł
 


Znalezione obrazy dla zapytania dziecko w sieci