ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

KLUB SZKÓŁ UNICEF

 

 

 

KLUB SZKÓŁ UNICEF

 

Należymy do Klubu Szkół UNICEF, którego celem jest;

W każdym roku szkolnym angażujemy się w akcję edukacyjną. Poniżej przedstawiamy te, które już zakończyliśmy. Potwierdzeniem są Certyfikaty Społecznie Zaangażowanej Placówki.

  1. Gwiazdka dla Afryki
  2.  Szkoła z Prawami Dziecka – III edycja
  3.  Wszystkie Kolory Świata –III edycja
  4. MALI uczniowie idą do szkoły
  5. Prawa dziecka a problemy współczesnego świata
  6.  Wszystkie Kolory Świata – IV edycja 
  7. Po pierwsze dziecko
  8. Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!
  9. zaWODY dla AFRYKI

Obecnie bierzemy udział w akcji Wszystkie Kolory Świata-V edycja.