ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Chcesz być cool, chcesz być jazzy.....

Innowacja pedagogiczna

 

Chcesz być cool, chcesz być jazzy – o siebie dbać należy -  uwrażliwienie dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo na konieczność dbania o zdrowie psychiczne, fizyczne i świadome kształtowanie swojej przyszłości osobistej
i zawodowej

 

 

ZAKRES MERYTORYCZNY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 

         Rozwój i tempo dzisiejszego świata sprawia, że ludzie, w tym także dzieci
 i młodzież, narażeni są na coraz większy stres, żyjąc niejednokrotnie pod presją czasu. Ponadto, zmienia się coraz bardziej tryb życia, w którym brakuje ruchu, kreatywnie spędzonego czasu wolnego i rozwoju zainteresowań. Innowacja „Chcesz być cool, chcesz być jazzy, o siebie dbać należy” jest odpowiedzią na potrzeby młodzieży, a także wyjściem naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej.

            Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz
w pracy w szkole przyszpitalnej zauważyłyśmy, że uczniom brakuje podstawowych informacji o tym, jak dbać o własne zdrowie oraz świadomości, że za naszym nieraz złym stylem życia idzie pogorszenie stanu zdrowia psychicznego. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba uwrażliwienia uczniów na konieczność dbania o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne, a także na rozwój własnych zainteresowań, aktywne i pomysłowe spędzanie czasu wolnego, gdyż wszystko to ma wpływ na funkcjonowanie naszego organizmu oraz na nasze wybory dotyczące przyszłości, zarówno tej osobistej, jak i zawodowej.

 

 

CELE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

Autorzy: Ewa Guzy, Sylwia Piszczek