ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Dobre maniery

Dobre maniery. Podnoszenie kompetencji prospołecznych oraz zasad dobrego wychowania wśród uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Opis innowacji:

Zajęcia w ramach innowacji mogą pomóc w wyrabianiu nawyków dobrego zachowania .

Zabawa sprzyja nauce, swobodna atmosfera zajęć powoduje u dziecka korzystne nastawienie do wykonywanych zadań.

Dzieci uczą się w zespole podporządkowywać swoje życzenia innym, uczą się dawać, brać, dzielić się, współpracować, przełamywać egocentryzm.

Udział w zajęciach  przyczyni się do kształtowania postaw prospołecznych u dzieci.

Nawyki stylu bycia kształtują się już od najmłodszych lat. Pewne postawy nabyte w dzieciństwie, pozostaną na dalsze lata życia dlatego każdy człowiek powinien wiedzieć jak się zachować w różnych sytuacjach : w szkole, w szpitalu, w kawiarni, w kinie, w teatrze, na przyjęciu, w parku, podczas zakupów itp. Zasady dobrego wychowania obowiązują zawsze i wszędzie, należy je znać i oczywiście stosować.

Cele innowacji:

-  poznanie podstawowych zasad dobrego wychowania i rozbudzenie potrzeby

   ich stosowania

- wdrożenie dobrych manier,

- nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach

   życiowych,

- kształtowanie oceny własnego zachowania,

- poprawa sposobu funkcjonowania w grupie.

Autor: Agata Orszulik