ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

3 lutego 2019

Uczymy się pomagać

   Uczniowie klasy czwartej wzięli udział w zajęciach z zakresu I pomocy. 

   Najpierw obejrzeli filmy instruktażowe, poznali zasady bezpiecznego i skutecznego udzielania I pomocy poszkodowanym, a następnie sami ćwiczyli resuscytację krążeniową - oddechową. Była to dla nich niezwykle cenna lekcja. 

                                                                                                                                   Ewa Guzy