ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Literki

Integracja uczniów niepełnosprawnych oraz rozwijanie ich zainteresowań
poprzez grę w Scrabble.

Innowacja pedagogiczna realizowana w Szkole Podstawowej Nr 24 w Zespole Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitali Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Innowacja realizowana jest od 1 stycznia 2016 roku i będzie trwać do 26 czerwca 2016.

Scrabble to gra słowna dla 2, 3 lub 4 graczy. Polega na układaniu na planszy powiązanych ze sobą słów przy użyciu płytek z literami o różnej wartości - przypomina to budowanie krzyżówki. Celem gry jest uzyskanie jak najwyższego wyniku. Każdy gracz stara się uzyskać jak najwięcej punktów układając słowa w taki sposób, by wykorzystać wartość liter i premiowane pola na planszy.

Scrabble to nie tylko jedna z najpopularniejszych gier na świecie, lecz także doskonały sposób na naukę poprzez zabawę. Dla nauczycieli stanowi dobry sposób na motywowanie mniej zdolnych uczniów do pracy, pomaga też uczyć dzieci współdziałania i pracy w grupie.

CELE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

1. Integracja niepełnosprawnych ze środowiskiem.

2. Stymulowanie wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez grę w scrabble oraz realizowanie zadań wynikających z projektu „Scrabble w szkole”.

3. Zwiększenie umiejętności językowych uczniów, szczególnie w zakresie:

5. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do gry w scrabble.

Autorki innowacji:
Dorota Matlakiewicz, Edyta Paruch