ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Świat za oknem, czyli Śląsk w pigułce

Od tego roku w naszej szkole zaczynamy realizować zajęcia związane z innowacją pedagogiczną Świat za oknem- czyli Śląsk w pigułce zajmującą się z zapoznaniem uczniów ze zwyczajami, tradycją i kulturą Śląską podczas pobytu w szkole przyszpitalnej

Głównymi celami innowacji będzie:

Głównym celem działań podejmowanych w ramach innowacji jest próba przekazania dziedzictwa kulturowego poprzez przyjęcie wartości będących w bezpośrednim, przyrodniczym i kulturowym otoczeniu ucznia. Podejmowane działania mają rozbudzić oraz rozwijać uczucia uczniów, ich wrażliwość, zainteresowania, inspirować ich aktywność przejawiającą się w różnych dziedzinach, uczyć tolerancji i rozbudzać ciekawość.

Dzięki spotkaniom z osobami, które tworzą lokalną tradycję i kulturę, a także rówieśnikami, nauczycielami i wychowawcami, którzy mieszkają na Śląsku, dzieci mają możliwość poznać tutejszą kulturę w codziennym życiu. Ponadto będą organizowane zajęcia, dzięki którym uczniowie nabędą nowych doświadczeń i pogłębią wiedzę:

Autorami innowacji są Sylwia Piszczek i Patrycja Tyman.