ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Certyfikaty

 

-------------------------------------------------

Certyfikat potwierdzający realizację Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego "Z kulturą mi do twarzy"

Koordynator działań na terenie szkoły: Lucyna Różek

Zespół: 

Małgorzata Bujar- Kosmala

Joanna Herman-Trzos

Agata Orszulik

Edyta Paruch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach od 18-20 września 2020r. zaangażowaliśmy się w 27. Akcję Sprzątania Świata Polska pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Zorganizowane na terenie szkoły zajęcia edukacyjne oraz udział uczniów w akcji sprzątania ogrodu były dla nas wszystkich wspólną lekcją poszanowania środowiska. Fundacja Nasza Ziemia doceniła starania całej społeczności szkolnej i przyznała nam certyfikat.

 

 

Akcja objęła swoim zasięgiem już ponad 4 miliony dzieci. Również nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający uczestnictwo w tym programie. Koordynatorem działań na terenie szkoły była pani Dorota Matlakiewicz.

 

 

PODZIĘKOWANIE OD KOMITETU ORGANIZACYJNEGO KAMPANII "BOHATERON-WŁĄCZ HISTORIĘ!"
ZA ZAANGAŻOWANIE W REALIZACJĘ TEGO OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU


OD KLUBU GAJA OTRZYMALIŚMY DYPLOM UPAMIĘTNIAJĄCY UDZIAŁ NASZEJ SZKOŁY W KONKURSIE "DRZEWO ROKU 2016"


CERTYFIKAT SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEJ PLACÓWKI
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
ZA UDZIAŁ W OGÓLNOPOLSKIEJ KAPANII EDUKACYJNEJ
"MALI UCZNIOWIE IDĄ DO SZKOŁY"


Otrzymaliśmy certyfikat „Społecznie Zaangażowanej Placówki” za realizowany od listopada 2015 roku,w ramach działań Klubu Szkół UNICEF, projekt MALI uczniowie idą do szkoły. Jego głównymi celami było zapoznanie dzieci 
z tematem dostępu do edukacji na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci w Mali oraz kształtowanie wśród uczniów postawy zaangażowania społecznego.

Realizatorzy projektu: Sylwia Piszczek, Patrycja Tyman


CERTYFIKAT  „MIEJSCE WOLNE OD NIENAWIŚCI”

Nasza szkoła otrzymała certyfikat  „MIEJSCE WOLNE OD NIENAWIŚCI” 
za udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „NIENAWIŚĆ jestem przeciw!”  realizowanym przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
we współpracy z Europejskim Centrum Wergelanda w ramach programu  „Obywatele dla Demokracji”

Magdalena K. Klos, E. Gmyrek


PODZIĘKOWANIE ZA ZAANGAŻOWANIE
W ORGANIZACJĘ OGÓLNOPOLSKIEGO DNIA PRAW DZIECKA

Nauczyciele koordynatorzy: Sylwia Piszczek, Patrycja Tyman


CERTYFIKAT "LOKALNE CENTRUM AKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ"
ZA ROK SZKOLNY 2014/15

Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej za działania ekologiczne podjęte w 2014/15 roku, między innymi: zagospodarowanie przyszkolnych terenów zielonych.

Koordynatorzy: A. Chrabańska, D. Myszor


PODZIĘKOWANIE ZA UDZIAŁ W AKCJI SPOŁECZNO-EDUKACYJNEJ "ŻONKILE"

Akcja społeczno- edukacyjna „Żonkile”, organizowana w 72 rocznicę Powstania w Getcie Warszawskim przez Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, jej celem było  szerzenie wiedzy na temat powstania.

Koordynator: Sylwia Piszczek


ODZNAKA ZA PROJEKT ETWINNING "SUPERSTITIONS"


Podczas pracy nad projektem uczestnicy poznali podobieństwa i różnice nt. przesądów w różnych kulturach.

Nauczyciele zaangażowani w projekt: A. Chrabańska, E. Kowalska, D. Kapała, D. Myszor

 

DYPLOM ZA UDZIAŁ W AKCJI "MŁODZI GŁOSUJĄ" 


PROJEKT EDUKACYJNY UNICEF 
„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

W ramach projektu uczniowie szyli charytatywne laleczki do których dołączali ich „akt urodzenia” , w którym było imię i kraj pochodzenia wybrany przez dziecko, które lalkę uszyło.

 Cele projektu:
- pomoc dzieciom w Sudanie Południowym, poprzez objęcie ich programem szczepień;
- uświadomienie dzieciom, że pomaganie może być przyjemne;
-kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na inne kultury.

 Koordynator: Sylwia Piszczek


"SZKOŁA Z PRAWAMI DZIECKA" 

Dyplom za udział w projekcie edukacyjnym UNICEF – Szkoła z Prawami Dziecka, którego celami było zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka, uświadomienie im znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu, kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego, wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród szkolnej i szpitalnej społeczności gwiazdami „Szeryfa praw dziecka”.

Koordynator: Sylwia Piszczek


KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Certyfikat za udział w kolejnej edycji programu "Klub Bezpiecznego Puchatka"
Koordynator: Aneta Kozon-Baran


"ZIELONA STOPA FILANTROPA"  

Certyfikat za uczestnictwo w programie "Zielona Stopa Filantropa" organizowanym przez Fundację Nasza Ziemia.
Koordynatorzy: D. Matlakiewicz, E. Paruch 


ODZNAKA JAKOŚĆI ZA PROJEKT ETWINNING "EARTH IS OUR HOME"

Projekt eTwinning  "Earth is our home", do którego przyłączyliśmy się w roku szkolnym 2013/14 otrzymał Odznakę Jakości. Odznaka Jakości jest przyznawana wybitnym projektom eTwinning i wskazuje osiągnięcie określonego krajowego 
i europejskiego standardu. Cieszymy się, że mieliśmy swój wkład w sukces tego przedsięwzięcia. Realizując projekt współpracowaliśmy z partnerami z Rumunii, Turcji, Litwy, Słowacji i Polski.

Nauczyciele zaangażowani w projekt: A. Chrabańska, D. Myszor, 
N. Pogodzińska


CERTYFIKAT DLA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANEJ PLACÓWKI
W PROJEKCIE 
"GWIAZDKA DLA AFRYKI"


 
„Gwiazdka dla Afryki” był to  projekt edukacyjno-pomocowy UNICEF , 
w ramach którego uczniowie  przygotowywali symboliczne prezenty dla maluchów z Sierra Leone.

Celami projektu było:

Zapoznanie dzieci z sytuacją w krajach rozwijających się, w tym głównie w Sierra Leone,
Kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego.
Koordynator: Sylwia Piszczek 


ODZNAKA ZA PROJEKT ETWINNING 
"INTERESTING PLACES IN MY TOWN"


 
Celem projektu było poznanie ciekawych zakątków Europy, różnic kulturowych, położenia partnerskich krajów i miast oraz nakręcenie filmów na temat interesujących budowli, zabytków, miejsc w swoim mieście. Do realizacji projektu przystąpili uczniowie z Łotwy, Turcji, Grecji. 

Nauczyciele zaangażowani w projekt: A. Chrabańska, N. Pogodzińska, 
D. Myszor, A. Szypuła


CERTYFIKAT "BEZPIECZNE WAKACJE"

Powyższy certyfikat otrzymaliśmy w 2013 roku za prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży

Koordynatorzy: A. Chrabańska, M. Kuszlewicz-Klos, D. Myszor


PODZIĘKOWANIE
ZA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE EDUKACYJNYM 
"POCZYTAJ MI, PRZYJACIELU"

Otrzymaliśmy potwierdzenie i podziękowanie za udział w kampanii "Poczytaj mi przyjacielu", którego organizatorem jest Centrum Edukacji Europejskiej.
Koordynator: Magdalena K. Klos
 


NAGRODA I TYTUŁ LAUREATA OTK 2012


 
Zespół Szkół Specjalnych znalazł się w gronie laureatów za organizację Jastrzębskiego Tygodnia Kariery 2012, który wchodził w skład krajowego programu Ogólnopolski Tydzień Kariery 2012.
Koordynator: Magdalena K. Klos
Organizator działań na terenie szkoły: D. Matlakiewicz


ODZNAKA ZA PROJEKT ETWINNING "OUR GARDEN"

Podczas projektu wspólnie z naszym partnerem ze Słowacji poznawaliśmy przyrodę w ogrodach wokół naszych szkół, oraz kształtowaliśmy u uczniów postawy proekologiczne.

Nauczyciele zaangażowani w projekt: N. Pogodzińska, A. Chrabańska, D. Myszor, A. Szypuła


CERTYFIKAT "SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE"

W październiku 2007 roku zostaliśmy przyjęci do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Przyznano nam certyfikat na lata 2007-2010.

W listopadzie 2011 roku otrzymaliśmy Certyfikat 2. stopnia
Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Koordynatorzy: Małgorzata Bujar - Kosmala, Dorota Matlakiewicz, Edyta Paruch


CERTYFIKAT "SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”

W kampanii „Szkoła bez Przemocy uczestniczymy od 2007 roku. Posiadamy aktualny certyfikat „Szkoła bez Przemocy” dla Szkoły Podstawowej nr 24
i Gimnazjum nr 15 w ZSSprzyWSRdD na rok szkolny 2010/2011.

Za aktywny udział w programie przyznano nam również certyfikaty w latach:
2009/2010, 2008/2009, 2007/2008.

Kordynatorzy: Dorota Myszor, Lucyna Różek 


 CERTYFIKAT 
"KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA"  

Współczesny świat oprócz wielu możliwości rozwoju, niesie ze sobą także zagrożenia, których skala jeszcze kilka lat temu była zupełnie inna. 
Na bezpieczeństwo dzieci czyha wiele zagrożeń, podczas drogi do szkoły, 
w szkole, w domu, czy w czasie zabawy. Dlatego z myślą o najmłodszych uczniach naszej szkoły realizujemy program edukacyjny 
„Klub Bezpiecznego Puchatka”, który ma na celu poprawić bezpieczeństwo.

Koordynator: Aneta Kozon - Baran


CERTYFIKAT 
"SZKOŁA BEZPIECZNEGO INTERNETU"

W maju 2011 roku otrzymaliśmy certyfikat „Szkoła Bezpiecznego Internetu ”, który jest znakiem stałego dbania o bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Został on nadany naszej placówce na okres 3 lat. Certyfikat przyznawany jest przez Fundację Kidprotect.pl

Koordynatorzy: Anna Chrabańska, Dorota Myszor, Łukasz Ślosarek, Piotr Świąder   


ODZNAKA ZA PROJEKT ETWINNING "CHRISTMAS TREE"

W 2011 roku wzięliśmy udział w projekcie eTwinning pt. "Christmas tree". 
Był to krótki projekt dotyczący tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych. 
Razem z nami w projekcie uczestniczyły szkoły z Czech, Słowacji i Rumunii.

Koordynatorzy: Anna Chrabańska,Nadia Pogodzińska,Agnieszka Szypuła


CERTYFIKAT
UWAGA! FONOHOLIZM! 

Certyfikat za udział w programie edukacyjnym mającym na celu przeciewdziałanie nadmiernemu korzystaniu z telefonów komórkowych przez młodzież.

Koordynatorzy: Lucyna Różek, Edyta Paruch, Łukasz Ślosarek