ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Małe królestwo

Od listopada w naszej szkole prowadzone są zajęcia integrujące uczniów niepełnosprawnych oraz rozwijające ich zainteresowania poprzez grę w szachy. A wszystko to w ramach innowacji pedagogicznej „Małe Królestwo”. Dzieci uczące się gry w szachy, zarówno chore jak i zdrowe, dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się, doskonalą swoje umysły, nie dostrzegając swoich różnic czy dolegliwości zdrowotnych.

Szachy odgrywają istotną rolę w nabywaniu i kształtowaniu wielu umiejętności wykorzystywanych przez człowieka w ciągu całego życia. Rozwijają zainteresowania, wyzwalają i pobudzają aktywność twórczą, ćwiczą pamięć, koncentrację i uwagę, doskonalą myślenie logiczno-wyobrażeniowe, kształcą pozytywne cechy osobowości, takie jak: cierpliwość, opanowanie, determinację, uczą konsekwencji i wytrwałości w działaniu oraz odwagi.

Jak każda gra, szachy wymagają przestrzegania określonych zasad i reguł, a młody szachista uczy się radzenia sobie ze stresem i zmęczeniem oraz skutecznego działania pod presją.

Poza nauką zasad gry w szachy uczniowie biorący udział w zajęciach będą mieli okazję zdobywać różnorodne doświadczenia poprzez:

Edyta Paruch