ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Mam przyjaciela w szpitalu

WSPARCIE UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH PODCZAS POBYTU W SZPITALU INNOWACJA PEDAGOGICZNA 

OPRACOWAŁY: Magdalena Kuszlewicz-Klos, Estera Dubińska, Sylwia Piszczek

Zakres merytoryczny innowacji

Uczniowie szkoły przyszpitalnej, to dzieci z bagażem różnorodnych doświadczeń. Konieczność leczenia szpitalnego, często długoterminowego, wynikająca z niego rozłąka z najbliższymi oraz dyskomfort – fizyczny i psychiczny – związany z wcześniejszymi lub bieżącymi zabiegami i rehabilitacją sprawiają, że w psychice dzieci zachodzą czasem groźne i nieodwracalne zmiany. Aby uniknąć tzw. „choroby szpitalnej” należy w jak największym stopniu zminimalizować skutki długotrwałej izolacji dzieci od środowiska rodzinnego. Ze względu na specyfikę szkoły, nasi uczniowie przez cały okres pobytu w szpitalu tworzą swoistą enklawę społeczną, która charakteryzuje się podobnymi powiązaniami i określoną siatką  relacji międzyrówieśniczych, co w ich rodzinnym środowisku. Z uwagi na fakt, że okres pobytu wiąże się z przebywaniem w placówce przez dwadzieścia cztery godziny na dobę,  daje to możliwość indywidualnego podejścia do każdego podopiecznego, nauczyciele i wychowawcy spełniają bardzo ważną rolę, będąc swoistym synonimem „normalności” związanej z życiem poza szpitalem. Dlatego działania ujęte w innowacji „Mam przyjaciela w szpitalu – wsparcie uczniów niepełnosprawnych podczas pobytu w szpitalu” mają na celu niwelowanie skutków długotrwałego pobytu w szpitalu oraz przygotowanie ich do powrotu do tzw. „normalności”. 

Szczegółowe założenia innowacji - tutaj