ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

22 lipca 2019

Szkoła z Prawami Dziecka

      Akcja UNICEF ma na celu  zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami z zakresu praw dziecka,uświadomienie uczniom znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu, kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego,promowanie partycypacji dzieci i młodzieży w życiu.

    W naszej szkole przeprowadzono zajęcia na temat praw dziecka, przypomniano zapisy Konwencji, obejrzano materiały przygotowane przez UNICEF. Uczniowie wykonali gazetkę na korytarzu. Przeprowadzili też wybory osób do odznaczenia Gwiazdą Szeryfa Praw Dziecka. Nominowanych było wielu, ale uczniowie zdecydowali, że tytuł Szeryfa Praw Dziecka otrzymają pani Daria Gieroń, pani Sylwia Kucia, pani Justyna Janecka ,pan Waldemar Stanaszek i pan Wacław Marcol. Nagrodzeni zostali uhonorowani w czasie krótkiego apelu. Serdecznie gratulujemy.

 

S.Piszczek