ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy

autor: Dorota Matlakiewicz 

W roku szkolnym 2012/2013 przystąpiliśmy do realizacji zadań założonych w innowacji pedagogicznej „Wsparcie uczniów niepełnosprawnych w poszukiwaniu pracy”. Jej głównym celem jest przygotowanie uczniów niepełnosprawnych do podjęcia właściwej decyzji związanej z wyborem szkoły, udzielanie informacji dotyczących rynku pracy, organizacji wspierających osoby niepełnosprawne, pomoc we właściwym wykorzystaniu swoich uzdolnień i predyspozycji oraz zmniejszenie obaw uczniów z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną, związanych z podjęciem przez nich aktywności zawodowej.

W ramach innowacji  prowadzone są następujące działania: