ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Program własny "Mały wielki pisarz"

     

 

   Program Mały wielki pisarz adresowany jest  do uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i liceum ZSS przy WSRdD w Jastrzębiu-Zdroju. W treści programu ujęto działania praktyczne, których celem jest nabycie przez uczniów umiejętności pisania kreatywnych tekstów, a także nabycie wiedzy z zakresu prawa autorskiego i biblioterapii, poszerzenie wiadomości o książkach i ich twórcach oraz kształcenie nawyku czytania ze zrozumieniem i umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji.

Założenia i cele ogólne programu:

 

Autorzy : Ewa Guzy, Sylwia Piszczek