ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Czy wiesz, że...?

Innowacja „Czy wiesz, że….?” - wprowadzanie elementów wiedzy o kulturze, historii i tradycji krajów anglo- i niemieckojęzycznych na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego, jest naszą odpowiedzią na brak wyżej wymienionych treści   w aktualnej podstawie programowej dla I - III etapu edukacyjnego.

Na podstawie obserwacji lekcji stwierdziłyśmy, że uczniowie nie tylko interesują się samymi umiejętnościami językowymi, ale również  bardzo chętnie zdobywają nowe informacje dotyczące krajów nauczanych języków. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tych przedmiotów była potrzeba wyjścia naprzeciw ich oczekiwaniom.

Dodatkowym walorem projektu jest podniesienie atrakcyjności pobytu w szkole przyszpitalnej, a  realizacja  zadań pozwoli wychowankom rozwinąć poczucie własnej wartości, co w przypadku dzieci przewlekle chorych ma duże znaczenie terapeutyczne.

 

 

 Cele innowacji pedagogicznej:

 

Autorzy: Wiesława Dziendziel, Martyna Kania