ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Ogólnopolskie Wybory Książek

Akcja Ogólnopolskie Wybory Książek redakcji miesięcznika „Biblioteka w Szkole” we współpracy z Towarzystwem Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz redakcją „Biblioteki szkolne Online” pod patronatem minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

Cele: