ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Szkoła z prawami dziecka

Projekt edukacyjny UNICEF

Projekt edukacyjny UNICEF – Szkoła z Prawami Dziecka, cele to zapoznanie dzieci i młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi praw dziecka, uświadomienie im znaczenia praw dziecka i ich konsekwencji w codziennym życiu, kształtowanie wśród młodych ludzi postawy zaangażowania społecznego, wyróżnienie najaktywniejszych działaczy dbających o prawa dziecka wśród szkolnej i szpitalnej społeczności gwiazdami „Szeryfa praw dziecka”.

Koordynator: Sylwia Piszczek