ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Lekcje z ZUS

Przystąpiliśmy do pierwszego projektu edukacyjnego z zakresu ubezpieczeń społecznych „Lekcje z ZUS”, którego inicjatorem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego głównym celem jest uświadomienie uczniom, jak ważna jest znajomość praw i obowiązków wynikających z ubezpieczeń społecznych, które są nieodłącznym elementem naszego życia.

W ramach projektu przeprowadzane są cztery zajęcia dotyczące genezy i podstaw systemów ubezpieczeń społecznych, świadczeń przysługujących z ubezpieczeń społecznych, systemu emerytalnego oraz zasad prowadzenia własnej firmy w aspekcie ubezpieczeń społecznych, a także spotkanie z pracownikiem oddziału ZUS z Rybnika. Do zajęć przygotowano dla uczniów i nauczycieli materiały edukacyjne, multimedialne i stronę internetową. Nauczyciel koordynujący projekt we wrześniu ukończył szkolenie przygotowujące do w/w zajęć. 

Koordynator Sylwia Piszczek