ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Projekt "Ogródek ziołowy"

Nauczyciele zaangażowani w projekt: A. Chrabańska, D. Myszor, N. Pogodzińska

Przewidywany czas projektu – 01.06.2014 r. do 31.08.2014 r.

Cele projektu:

Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju. Uczniowie w ramach projektu będą uczestniczyć w zajęciach ogrodniczych podczas których, będą uprawiać zioła oraz poznają ich właściwości, zastosowanie.

Naszym założeniem jest wykorzystanie istniejącej naturalnej przestrzeni wokół szkoły do celów dydaktycznych przy jednoczesnym zagospodarowaniu terenu w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii.

Uczniowie w czasie zajęć stworzą własny ogród ziołowy i będą pielęgnować rośliny przez cały cykl ich wegetacji. Następnie zioła zostaną ścięte i praktycznie wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem (przygotowanie potraw, herbatek, sałatek itp.) Rośliny zostaną opatrzone stosownymi tabliczkami z opisami.

Jednocześnie przez cały czas dzieci pracować będą nad pozyskiwaniem praktycznych informacji o ziołach. Efektem tej pracy jest będzie „Poradnik zielarza”, który może być wykorzystany w innych projektach edukacyjnych i przez innych uczniów.

Ogród jest swoistym laboratorium, gdzie zdobywaną wiedzę przekładamy na praktyczne umiejętności.

Ewaluacja projektu „Ogródek ziołowy”: