ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

26 lutego 2021

Pracujemy w trybie stacjonarnym

Informujemy, że w związku z nowelizacją rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020r.  w prawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zgodnie z paragrafem 1a ust.2 ww. rozporządzenia nasza szkoła pracuje w trybie stacjonarnym.