ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Wesołe święta

Od marca 2021 roku w naszej szkole prowadzone będą zajęcia mające na celu zachęcać i motywować uczniów do rozwijania swoich zdolności, dzielenia się nimi, jak również do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym począwszy od małej społeczności jaką jest szkoła. 

Stres związany z pobytem w szpitalu może negatywnie wpłynąć na proces zdrowienia dziecka, dlatego bardzo ważne jest wsparcie psychiczne małego pacjenta w czasie hospitalizacji przez szkołę. Czas spędzony w szpitalu nie musi oznaczać niepokoju, czy nudy. Może on stać się okazją do rozbudzania pasji, zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności przez uczniów. Innowacja „Wesołe święta” jest wyjściem naprzeciw potrzebom uczniów przebywających w nowej rzeczywistości związanej z pobytem w nieznanym miejscu jakim jest szpital, tak by choć na chwilę zapomnieli o tym gdzie się znajdują, jest również odpowiedzą na jakże częste w obecnych czasach zatracanie się w świecie wirtualnych mediów.   

Ponieważ powodów do świętowania jest wiele i można znaleźć je codziennie i jeśli do dobrej zabawy wpleciemy działania wychowawcze szkoły, możliwość rozwijania niezwykle ważnych kompetencji kluczowych, wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych to z pewnością osiągniemy sukces. 

Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach: 

- wykorzystanie terapeutycznego celu zabawy, 

- zapoznanie uczniów ze sposobami radzenia sobie ze stresem, odreagowywanie napięć związanych z pobytem w szpitalu, spędzania czasu wolnego,  

- wdrożenie pracy metodą aktywizującą, rozwijanie kompetencji kluczowych. 

 

Autorki innowacji: 
Edyta Paruch, Małgorzata Bujar-Kosmala