ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Projekty eTwinning

eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli.

Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjamii materiałami do nauki. 
eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Projekty eTwinning mają za zadanie zwiększyć motywację uczniów do nauki języków obcych, zachęcać do korzystania z technologii informacyjnej, porównać styl życia nastolatków oraz sprawić, by nauka stała się przyjemniejsza.

Naszymi materiałami i doświadczeniami dzielimy się na platformie TwinSpace.

- "Traditional Costumes" - każdy kraj ma inny rodzaj tradycyjnych strojów, które mogą ujawnić tożsamość narodów, zwyczaje, tradycje i samą przeszłość. Podczas tego projektu poznamy kulturę i foklor innych krajów. (odpowiedzialne: Ewa Guzy, Agata Orszulik)

-"Çöp Basket" - Dzięki koszom na śmieci, które tworzymy w szkole i wokół niej, zarówno utrzymujemy nasze środowisko w czystości, jak i doskonalimy umiejętności psychomotoryczne naszych uczniów. (odpowiedzialne: Ewa Guzy, Agata Orszulik)

- "Children of the world" -  to nazwa nowego projektu, podczas którego będziemy poznawać kulturę, tradycje, zwyczaje wielu krajów na świecie, a następnie dzielić się wiadomościami z zagranicznymi kolegami  m.in. z Turcji, Rumunii, Włoch, Grecji, Armenii. (odpowiedzialne: Ewa Guzy, Agata Orszulik)

-"Celebrating Europe day" - nasi uczniowie wraz ze swoimi  kolegami z Włoch, Portugalii, Rumunii uczyć się i poznawać kraje Unii Europejskiej, ich zwyczaje, kulturę, tradycje, język itd.  (odpowiedzialne: Ewa Guzy, Agata Orszulik)

- "Protect the nature- the green corridor of life"- to projekt ekologiczny, do którego przystąpiliśmy 
w styczniu 2016 roku. Jego głównym celem jest propagowanie wartości ekologicznych oraz  promowanie wymiany doświadczeń między nauczycielami i uczniami z różnych krajów.

 

- "Superstitions" - podczas projektu uczestnicy poznają podobieństwa i różnice nt. przesądów w różnych kulturach. Naszymi parterami w projekcie są uczniowie i nauczyciele z Turcji i Hiszpanii.

 

-„Christmas tree”, podczas którego poznaliśmy zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe krajów partnerskich, tj. Czech, Słowenii, Rumunii. Przesłaliśmy sobie również własnoręcznie wykonane prezenciki.

-„Our garden”, podczas którego wspólnie z naszym partnerem ze Słowacji poznawaliśmy przyrodę w ogrodach wokół naszych szkół, oraz kształtowaliśmy u uczniów postawy proekologiczne.

"Intetresting places in my town", podczas projektu nakręciliśmy film o ciekawych miejscach w naszym mieście i poznaliśmy miasta naszych partnerów.

- "Earth is our home", to nasz nowy projekt, którego celem jest promowanie wartości ekologicznych i uczenie odpowiedzialności za środowisko naturalne.