ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Poczytaj mi przyjacielu

W ramach kampanii społecznej "Poczytaj mi przyjacielu" podejmujemy następujące działania:

http://szkolaszpital.pl/index.php/rok-szkolny-2012-2013/161-poczytaj-mi-przyjacielu

http://szkolaszpital.pl/index.php/rok-szkolny-2012-2013/143-poczytaj-mi-przyjacielu-wizyta-w-przedszkolu-specjalnym-w-szpitalu-rehabilitacyjnym

http://szkolaszpital.pl/index.php/279-dhsg

http://szkolaszpital.pl/index.php/240-poczytaj-mi-przyjacielu