ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Pedagog, psycholog szkolny

PEDAGOG SZKOLNY 

mgr Dorota Matlakiewicz

godziny pracy:

poniedziałek:    13:00 - 17:00

wtorek:             13:00 - 18:00

środa:               13:00 - 17:00

czwartek:          13:00 - 18:00

piątek:               16:00 - 20:00

               

Drodzy Uczniowie,

   Ze względu na utrzymującą się konieczność uczestnictwa w zdalnym nauczaniu, dzieci i młodzież coraz więcej czasu spędzają przed ekranami komputerów i smartfonów. Ci, którzy aktualnie przebywają w naszej szkole, mają  komfort uczestnictwa w lekcjach w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. Nie mniej jednak, wolny czas stwarza dla wielu z Was okazję do kontaktu z ekranem, co niestety niekorzystnie wpływa na Wasze zdrowie i rozwój. Częstą konsekwencją są nieprawidłowości kształtującego się układu kostnego, osłabienie mięśni, problemy ze wzrokiem, utrudnione zasypianie czy otyłość. Wasz mózg przyzwyczaja się do szybkich i atrakcyjnych bodźców. Z upływem czasu macie trudności z aktywnościami, które wymagają od Was włożenia wysiłku i większego zaangażowania np. czytanie książek, pisanie wypracowań czy rozwiązywanie zadań z matematyki. Te zajęcia stają się dla Was mało atrakcyjne i nudne. Coraz częściej macie problemy  z koncentracją oraz z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami.

Zależy mi na tym aby to, co teraz piszę, nie zostało przeczytane i zapomniane.

Bardzo Proszę stosujcie się do wszelkich uwag nauczycieli,  którzy Proszą Was o odłożenie telefonu. Na pewno warto wówczas porozmawiać z kolegą czy koleżanką,  która właśnie przyjechała do szpitala i nie wie, jak się odnaleźć w nowym otoczeniu. Niech będzie to czas zabawy, odpoczynku i rozwijania swoich pasji.
Myślę, że podczas pobytu w naszej szkole odkryjecie w sobie wiele talentów, czego Wam z całego serca życzę.

Dorota Matlakiewicz - pedagog

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

                                                                  

       SŁOWA OTUCHY I WSPARCIA

         Drodzy Uczniowie,

        Czas, w którym się znajdujemy, nie jest łatwy. Pandemia sprzyja wielu          rozterkom, małym i dużym smutkom , co niestety wpływa na pogorszenie naszego nastroju i samopoczucia. Zamierzaliście spędzić święta w swoich rodzinnych domach, ale sytuacja zmusiła wszystkich do zmiany planów. W szkołach od dłuższego czasu bierzecie udział w zdalnym nauczaniu, które pozbawia Was bezpośredniego kontaktu z nauczycielami,  jak i ważnego dla Was i  Waszego  rozwoju kontaktu z rówieśnikami. Obostrzenia częściowo ograniczają rozwój Waszych zainteresowań i pasji, co częściowo może mieć wpływ na Wasze samopoczucie. Wierzę głęboko w to, że obok Was zawsze znajdzie się osoba, z którą możecie porozmawiać o doskwierających Wam problemach.

    Pamiętajcie, że w naszej szkole zawsze możecie liczyć na obecność i wsparcie ze strony dyrekcji, nauczycieli, psychologa i pedagoga szkolnego oraz personelu medycznego. Tymczasem chciałabym zwrócić Wam uwagę na kilka ważnych czynników mających wpływ na poprawę nastroju:

  1. Ruch i wypoczynek na świeżym powietrzu.
  2. Wystarczająca ilość snu.
  3. Zdrowe odżywianie.
  4. Samoakceptacja oraz pozytywne myślenie.
  5. Rozmowa z drugim człowiekiem.

Trzymajcie się dzielnie!

Dorota Matlakiewicz-pedagog

 

Jeśli ktoś z Państwa lub Wy, Drodzy Uczniowie chcielibyście skorzystać z porady lub po prostu porozmawiać, będzie mi bardzo miło.

Mimo kwarantanny, zdalnego nauczania, a tym samym ograniczenia kontaktów z bliskimi czy rówieśnikami, możecie napisać do swojego pedagoga:

d.matlakiewicz@szkolaszpital.pl
 bądź skontaktować się ze mną na terenie placówki.

 

 

Zadania pedagoga szkolnego - zobacz

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Dorota Michałowska 

godziny pracy:

wtorek:            16:00 - 20:00

środa:               16.00 - 20.00

czwartek          8.00 - 11.00

 

ZADANIA PSYCHOLOGA w ZSS przy WSRdD w Jastrzębiu - Zdroju

Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów


Zakres działań:

 2 Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia (rozwój emocjonalny, poznawczy i społeczny).
3. Prowadzenie obserwacji i działań diagnostycznych w kierunku rozpoznawania przyczyn trudności w nauce, trudności wychowawczych, problemów emocjonalnych i uzdolnień uczniów.
4.Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, personelem medycznym w zakresie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
5. Poradnictwo i pomoc psychologiczna.
-Pomoc uczniom w pokonywaniu trudności adaptacyjnych - integracja uczniów
-Współpraca z pedagogami i nauczycielami w zakresie pomocy i wsparcia dla poszczególnych uczniów.
-Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i wychowawców
-Indywidualna opieka psychologiczna dla uczniów mających trudności w:
- adaptacji do środowiska szkolnego,
- radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi i niepowodzeniami szkolnymi
-Przeciwdziałanie podejmowaniu zachowań ryzykownych przez uczniów – zapobieganie zaburzeniom zachowania ;
6. Konsultacje i doradztwo psychologiczne dla rodziców – pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, konfliktowych,

- Wskazywanie osób i instytucji udzielających wsparcia i pomocy specjalistycznej.

7. Przeciwdziałanie przemocy i niedostosowaniu społecznemu uczniów
Przeprowadzenie zajęć integracyjnych:
 warsztaty rozwijające umiejętności społeczne uczniów

 8.  Monitorowanie uczniów będących w grupie ryzyka; Podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa ucznia na oraz edukowanie uczniów w zakresie konsekwencji związanych z zachowaniami niebezpiecznymi;
9. Wychowanie do wartości
Wsparcie uczniów w zakresie zrozumienia godności własnej osoby i innych oraz poszanowania wartości; Propagowanie dialogu jako formy obrony wartości, przezwyciężania różnic i rozwiązywania konfliktów; Promowanie społecznego aspektu człowieka, gdzie dla poznania, rozwoju i realizacji siebie każdy potrzebuje poznania swoich emocji i reakcji;
-Wsparcie przyjmowania postaw solidarnościowych w odpowiedzialności za siebie i innych.

10. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami wspomagającymi pracę szkoły. Działania będą realizowane przez cały rok szkolny, w razie wystąpienia takiej potrzeby lub na wniosek odpowiedniej instytucji samorządowej czy państwowej.