ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

"Zabawa sztuką"

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką" nastawiony na naukę przez zabawę, realizację założeń pedagogiki freblowskiej, ale przede wszystkim łączenie świata sztuki z kompetencjami kluczowymi.

Cele projektu to między innymi: rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno, rozwijanie postawy twórczej dzieci z jej nieodłącznymi atrybutami tj. kreatywnością, innowacyjnością. 

Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami polityki oświatowej oraz podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Edyta Paruch