ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Kreatywne Prace Plastyczne

  Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne - II edycja, którego założeniem jest stosowanie w praktyce recyklingu plastycznego i kształtowania postaw proekologicznych. Realizacja projektu zakłada głównie zapewnienie uczniom spokoju, bezpieczeństwa i akceptacji, wywołaniu odpowiedniej atmosfery, inspiracji, rozmowie, zabawie, eksperymentowaniu z materiałami i twórczym procesie.

Cele projektu to przede wszystkim zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne, popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego oraz inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.

Edyta Paruch