ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

Międzynarodowy projekt edukacyjny Emocja

Korzyści z udziału w projekcie: wprowadzanie uczniów w świat wartości, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom. Integracja, adaptacja, poprawa atmosfery po powrocie dzieci do szkoły (po okresie pandemii COVID-19). Edukacja i prewencja emocjonalna. Kształtowanie inteligencji emocjonalnej u dzieci, rozpoznawania swoich uczuć i innych.
Cele:
Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości, aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie emocji i uczuć innych osób. Integracja zespołu klasowego. 

Edyta Paruch