ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

LL czyli Lapbookowy lekturownik

        Innowacja ta ma na celu przybliżyć uczniom klas 7-8 obowiązkowe lektury z podstawy programowej w taki sposób, by nie zniechęcić, ale w plastyczny, obrazowy sposób pomóc im przyswoić niezbędne informacje, które później wykorzystają na egzaminie ósmoklasisty. Uczniowie po poznaniu kanonu lektur obowiązkowych wykonają lapbooki, które będą zawierały najważniejsze informacje, elementy świata przedstawionego, problematykę i poruszane motywy