ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

17 października 2021

Międzynarodowy projekt "Emocja"

    W bieżącym roku szkolnym przystąpiliśmy do realizacji Międzynarodowego projektu edukacyjnego „Emocja”.

   Uczniowie odwiedzając Krainę Kreatywności, Wyobraźni, Mocy Słów, Empatii i Odwagi, będą się integrować, kształtować w sobie empatię oraz rozbudzać wiarę we własne możliwości. Z kolei nauczyciele sprawujący opiekę nad realizacją projektu mają okazję do lepszego poznania uczniów, relacji rówieśniczych oraz możliwość nawiązania nowych kontaktów z nauczycielami z innych placówek.

D.Matlakiewicz, L. Różek, E. Paruch, J. Herman-Trzos