ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Escape room w edukacji uczniów


 

 

     Dzięki tej innowacyjnej metodzie uczniowie nie myślą w sposób szablonowy, tylko szukają nowych rozwiązań. Aktywni i zaangażowani, pracując w grupie bazują na różnorodnych  zasobach i doświadczeniach. Kreatywna praca zespołowa mobilizuje uczniów do logicznego i analitycznego myślenia w specjalnie zaaranżowanej sali lekcyjnej na wzór pokoju, zwanego escape roomem.

CELE INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ:

Dorota Matlakiewicz