ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

Doskonalenie

Doskonalenie zawodowe nauczycieli

- Mandala w arteterapii

- Maska w arteterapii