ul. Kościuszki 14
44-330 Jastrzębie Zdrój
tel/fax: 32 476 2500
zssjastrzebie@wp.pl

28 września 2018

 

KLUB SZKÓŁ UNICEF

 

Należymy do Klubu Szkół UNICEF, którego celem jest;

 • edukowanie uczniów na temat sytuacji ich rówieśników z różnych części świata,
 • kształtowanie świadomości społecznej i aktywnej postawy wobec problemów     współczesnego świata,
 • uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca,
 • propagowanie idei tolerancji
 • promowanie idei pomocy humanitarnej,
 • edukacja o prawach dziecka i zapisach Konwencji o prawach dziecka,
 • partycypacja młodych osób,
 • kształtowanie postawy pro-pomocowej,
 • zaangażowanie szkół we współpracę z UNICEF.

W każdym roku szkolnym angażujemy się w akcję edukacyjną. Poniżej przedstawiamy te, które już zakończyliśmy. Potwierdzeniem są Certyfikaty Społecznie Zaangażowanej Placówki.

 1. Gwiazdka dla Afryki
 2.  Szkoła z Prawami Dziecka – III edycja
 3.  Wszystkie Kolory Świata –III edycja
 4. MALI uczniowie idą do szkoły
 5. Prawa dziecka a problemy współczesnego świata
 6.  Wszystkie Kolory Świata – IV edycja 
 7. Po pierwsze dziecko
 8. Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę!
 9. zaWODY dla AFRYKI

Obecnie bierzemy udział w akcji Wszystkie Kolory Świata-V edycja.

 

 

Czytaj więcej