logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Rozstrzygnięcie konkursu

Miło nam ogłosić, że I miejsce w konkursie plastycznym poświęconym Mikołajowi Kopernikowi dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i klas pierwszych szkół średnich zajęła Patrycja Moskała z ZSS w Skoczowie Oddziały szkolne w Beskidzkim Zespole Leczniczo- Rehabilitacyjnym pod opieką pani Magdaleny Derlich.

Celem konkursu było:

– promowanie wśród młodzieży postawy wybitnego Polaka z okazji Roku Kopernika;

– rozwijanie umiejętności wyszukiwania i selekcji informacji na temat jego życia i dzieł;

– rozwijanie zdolności plastycznych.

Patrycja wykonała piękny lapbook „ Mikołaj Kopernik- prawnik, lekarz, duchowny, fizyk, matematyk, astronom…” Serdecznie gratulujemy.

S.P.