logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Witaj na naszej stronie

Polityka prywatności i stosowania plików cookies

Celem opracowania niniejszej Polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od rodziców, uczniów, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych. 

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu Zdroju z siedzibą 44-330 Jastrzębie Zdrój ul. Kościuszki 14 (dalej: Administrator). 
 1. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail grzegorzpigula@interia.pl, tel. 536767005. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 
 1. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych Administrator działa w oparciu o wewnętrzne procedury i zalecenia, zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. 
 1. Zbieramy dane osobowe, które są niezbędne do wykonywania zadań wynikających z przepisów prawa, a zwłaszcza ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie informacji oświatowej oraz aktów prawnych wydanych na podstawie tych ustaw. 
 1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, iż dane osobowe są:  
 • przetwarzane zgodnie z prawem; 
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania 
 1. Informujemy, że mają Państwo prawo do: 
 • dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i ich przenoszenia. 
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego  
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych  

Pliki cookies to zbiór danych informatycznych, plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator  

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu i odpowiednio zaprezentować mu stronę internetową, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami; 
• zapamiętywania Użytkownika, po zalogowaniu, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu wpisywać loginu i hasła ponownie. 
• tworzenia statystyk, dzięki którym możliwa jest optymalizacja stron www, zgodnie z potrzebami Użytkowników 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
google analitcs  

google ets  

facebook pikel