logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Dni Bezpiecznej Szkoły

W ramach Dni Bezpiecznej Szkoły odbyły się liczne wydarzenia mające na celu zwiększenie świadomości uczniów na temat bezpieczeństwa. W trakcie tych dni uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, prelekcjach oraz warsztatach, prowadzonych przez przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju oraz Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju. Funkcjonariusze mówili o zagrożeniach, jakie mogą czyhać na uczniów na co dzień. Zwracali uwagę oraz nauczyli wychowanków, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych między innymi w kontakcie z psem. Kolejnym ważnym zagadnieniem omówionym przez funkcjonariuszy był temat dotyczący zażywania dopalaczy oraz innych substancji psychoaktywnych. Pracownicy Policji omówili również najważniejsze zasady bezpieczeństwa z uwagi na zbliżające się wakacje. Uczniowie zobaczyli jak wygląda radiowóz policyjny, ekologiczny radiowóz Straży Miejskiej oraz poznali specyfikę pracy w Policji i Straży Miejskiej.

Jedną z inicjatyw realizowanych w ramach Dni Bezpiecznej Szkoły był także projekt NASK „Bezpieczni w sieci”. Uczniowie klas 7, 8 SP i Liceum rozwiązywali quizy dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, dzięki czemu znacznie poszerzyli swoją wiedzę na temat zagrożeń związanych z cyberprzestrzenią.

Goszczona w naszej szkole pani Hanna Rychel – doradca zawodowy oraz nauczyciel Zespołu Szkół nr 6 wraz z uczniem 4 klasy Technikum, którzy przybliżyli uczniom informacje na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz sposobów zabezpieczeń.

Przez cały tydzień uczniowie szkoły podstawowej uczestniczyli w konkursie plastycznym na projekt podkładki pod myszkę komputerową. Z kolei uczniowie liceum na plakat „Bezpieczna szkoła-Twój pomysł, Twój plakat”.

D.M.