logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Podsumowanie kampanii DBI 2023

W takcie zajęć informatyki oraz zajęć wychowawczych omawiane były różnego rodzaju sytuacje niebezpieczne, których możemy być uczestnikami oraz sposoby ich zapobiegania. W tym celu wykorzystano materiały dostępne na stronach saferinternet.pl: Owce w sieci, Sieciaki.pl. Starsi uczniowie przeprowadzili debatę “Jak uniknąć sytuacji niebezpiecznych w sieci?”. Podczas prowadzonych dyskusji często pojawiały się tematy mowy nienawiści (cyber hejtu), anonimowości w sieci, umawiania się z przypadkowymi osobami, które wydają się bardzo miłe (cyber grooming), wyłudzania naszych danych cyfrowych (phishing) itp. Uczniowie często omawiali różne sytuacje, których osobiście doświadczyli, jak się wtedy zachowali. Kolejnym etapem prowadzonych aktywności było tworzenie ulotek i plakatów informacyjnych, przestrzegających przed niewłaściwymi praktykami w sieci. Uczniowie szkół ponadpodstawowych tworzyli różnego rodzaju prezentacje na tematy związane z bezpieczeństwem w Internecie.

P.Ś.