logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Puste klasy !?...

16 czerwca 2023 roku był niezapomnianym piątkiem w naszej szkole – Dniem Pustej Klasy.
Dołączyliśmy, po raz kolejny, do ogólnopolskiej akcji promującej edukację w terenie. Porzuciliśmy naukę w klasach na rzecz nauki w naturze, czyli w naszym szpitalnym ogrodzie. Byliśmy tropicielami fauny i flory, uzupełniając Przyrodnicze bingo i Alfabet przyrody. Ubraliśmy ogrodową królową, surmię, w przepiękne i pomysłowe prace plastyczne, tworzone z dostępnych w ogrodzie roślin. Mierzyliśmy obiekty rekreacyjne kołem do odmierzania odległości. Natura nas uczyła, dotleniała, aktywizowała, sprzyjała kreatywności, wzruszała i zadziwiała. 

M.B-K