logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Radosne granie i śpiewanie

16 maja 2023 roku w nowej sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Jastrzębiu-Zdroju rozbrzmiały dźwięki muzyki rozmaitych instrumentów oraz śpiew perfekcyjnie przygotowanych zespołów, reprezentujących placówki z naszego miasta oraz regionu, zaproszonych na organizowany przez naszą szkołę I Integracyjny Festiwal Piosenki pod hasłem „Radosne granie i śpiewanie”.   

Niezwykle miło było nam spotkać się z zespołem muzycznym przygotowanym przez nauczycieli:
Przedszkola Specjalnego im. Małych Bohaterów w Jastrzębiu-Zdroju, 
Zespołu Szkół przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju, 
Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie, 
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu  im. Marii Grzegorzewskiej,
Zespołu Szkół Nr 9 im. dr. Mikołaja Witczaka w Jastrzębiu-Zdroju, 
Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 23 im. ks. prof. J. Tischnera w Jastrzębiu-Zdroju oraz 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Ludwika Jerzego Kerna w Jastrzębiu-Zdroju.  

W trakcie festiwalu towarzyszyli nam znamienici goście: Anna Hetman-Prezydent Miasta Jastrzębia-Zdroju, prof. Jerzy Sławek z ramienia zarządu Województwa Śląskiego, dr Ilona Fajter-Kruczek- Prodziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji UŚ w Cieszynie, Iwona Winiarska- wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku, Gabriela Jaworska-Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im prof. J. Świdra w Jastrzębiu-Zdroju, Jerzy Piotrowski –  Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju wraz ze współpracownikami oraz dyrektorzy prezentujących się szkół znajdujących się przy podmiotach leczniczych : Pani Katarzyna Kosek-Kapłon – Dyrektor Zespołu Szkół  przy Śląskim Centrum Rehabilitacyjno-Uzdrowiskowym im. dr Adama Szebesty w Rabce-Zdroju, Pan Krzysztof Kusiński – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz Pani Agata Tańska – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu.  

Uroczystość rozpoczęła  Pani Dyrektor Sylwia Kucia przemówieniem oraz krótką emisją filmu, który zapoznał przybyłą widownię ze specyfiką pracy naszej szkoły oraz najważniejszymi wydarzeniami z życia szkolnego. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. 

Występ dzieci i młodzieży skradł nasze serca. Opiekunowie występujących zespołów wchodzili w interakcję z publicznością, dzięki czemu całe wydarzenie nabrało lekkości  służąc integracji, która była głównym celem tego wydarzenia. 

Mentorów zespołów oraz występujące  dzieci  nagrodzono gromkimi brawami oraz upominkami. Nasza muzyczna przygoda wszystkim bardzo się podoba a uczestnicy już zadeklarowali swoją obecność na kolejnym festiwalu. 

D.M.