logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Konferencja Naukowa - Cieszyn, 17.04.2023

W dniu 17.04.2023 nauczyciele naszej szkoły mieli okazję uczestniczyć w cyklu wykładów, poświęconych tematyce edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie, konferencji naukowej nt. „Pedagog specjalny – Kto i dla kogo?”. 

Konferencję, prowadzoną przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych – pana Krzysztofa Kusińskiego, rozpoczęło podpisanie przez panią Dyrektor Sylwię Kucię umowy o współpracy dydaktyczno-naukowej z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, który reprezentowali Dziekan Wydziału Nauk Społecznych – prof. dr hab. Zenon Gajdzica, oraz Dziekan Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji – dr hab. Katarzyna Marcol. 

Podczas trwającego kilka godzin spotkania, uczestniczy mogli wysłuchać wystąpień znamienitych gości – specjalistów z zakresu psychologii i pedagogiki specjalnej – którzy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem w pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Tematyka wykładów dotyczyła różnych aspektów funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami, takich jak: edukacja, terapia, wsparcie ze strony specjalistycznych instytucji oraz współpraca z rodzicami i opiekunami osób z SPE. 

Wydarzenie zwieńczone zostało panelem dyskusyjnym z rodzicami uczniów skoczowskiego Zespołu Szkół Specjalnych podczas którego podkreślono bardzo ważną rolę opiekunów dzieci z SPE, jako źródła cennych informacji na temat ich funkcjonowania a także zwrócono uwagę na problemy, z którymi w codziennym życiu muszą mierzyć się rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami. 

Dorota Matlakiewicz 

Martyna Kania 

 

www.us.edu.pl 

www.zss.skoczow.pl