logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

EKO(sztuka)

Nasza szkoła włączyła się do udziału w konkursie pt. „EKO(sztuka)”, który był skierowany do uczestników tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką” i stał się jego coroczną tradycją.
Stawiając na połączenie ekologii i sztuki w zakresie sztuk plastycznych, zostały zorganizowane zajęcia dotyczące kubizmu w malarstwie i rzeźbie, podczas których uczniowie klas 4-5 stworzyli prace z wykorzystaniem recyklingu – starych gazet, inspirowane twórczością Pablo Picasso. 

E. P.