logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Pamiętamy

Jak co roku nasi uczniowie uczestniczyli w akcji „Szkoła pamięta”.
Celem programu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności.
Złożyliśmy znicze pod tablicami upamiętniającymi jastrzębskich kapłanów zamordowanych w niemieckich obozach koncentracyjnych, policjantów zabitych przez Sowietów w 1940 roku, ofiary katastrofy smoleńskiej. 
Nie zapomnieliśmy również o Pomniku Ofiar Marszu Śmierci w Parku Zdrojowym.
Pamiętamy!!!
P.Cz.