logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Kolejny Program w naszej szkole

Rozpoczęliśmy w klasach 5-6 realizację programu „Ja w świecie emocji”. Jest to roczny program składający się z siedmiu modułów tematycznych, które będą skupiać się na różnych obszarach, m.in. oswajaniu emocji, dbaniu o swoje granice, poznawaniu swoich mocnych stron czy budowaniu relacji z innymi.
Pierwsze zajęcia – ” Co mogę zrobić ze swoją złością?”- bardzo podobały się uczniom, z zaangażowaniem uzupełniali karty pracy, wysłuchali krótkiego wykładu oraz dyskutowali jak konstruktywnie rozładować złość.
M.B-K.