logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

WeUsOurselves

Nasza szkoła dołączyła do projektu e-Twinning „WeUsOurselves”. Jego celem jest poznanie szkół z  różnych krajów. Przygotujemy krótkie prezentacje na temat miejsca, w którym uczęszczamy do szkoły i żyjemy.  Chcemy także poznać nowych przyjaciół i wysłać kilka odręcznych listów do naszych nowych przyjaciół korespondencyjnych.

 Za nami pierwszy etap działań – przygotowaliśmy własne awatary i zbieramy materiały do prezentacji.

E.Pu.