logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

XXIII Jastrzębskie Spotkania z Lekturą Szkolną

„Książka jest dobra na wszystko” było hasłem XXIII Jastrzębskich Spotkań z Lekturą Szkolną, które odbyły się w filii biblioteki- Masnówce.
Nasze uczennice reprezentowały szkołę podstawową, wykazując się znajomością utworu:  „Hobbit, czyli tam i z powrotem” oraz „Mały Książę”.
Było też zadanie dodatkowe, polegające na narysowaniu plakatu i przyniesieniu przedmiotu kojarzącego się z książką J.R.R. Tolkiena. Obie reprezentacje świetnie sobie poradziły, zajmując I i II miejsce w swoich kategoriach wiekowych.
Organizatorzy, oprócz serdeczności i życzliwości, zadbali o słodki poczęstunek.
Z niecierpliwością będziemy czekać na kolejne lekturowe zmagania.
M.B-K.