logo z grafiką sowy Zespołu Szkół Specjalnych przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Jastrzębiu-Zdroju

Zakończenie projektu

Kolejny rok uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa sztuką”, którego autorką jest Pani Dagmara Drabik. Tym razem Projekt został objęty patronatem przez: Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka, Marszałka Województwa Śląskiego – Jakuba Chełstowskiego.Założeniem projektu jest między innymi wspomaganie rozwoju dzieci, odkrywanie dziecięcych talentów, budowanie więzi w grupie, rozwijanie wiary we własne możliwości, współpraca z środowiskiem lokalnym, w tym z instytucjami kultury, kształtowanie wartości i umiejętności związanych z zachowaniem się w miejscach dotyczących świata sztuki, udział w akcjach propagujących działalność twórczą, rozwijanie kreatywności, krytycznego myślenia oraz umiejętności rozwiązywania sytuacji problemowych.

Realizację zadań III edycji Projektu w naszej szkole koordynowała Pani Edyta Paruch, a uczniowie bawiąc się sztuką mieli okazję między innymi:
– wcielać się w architektów,
– tworzyć sztukę ulicy oraz sztukę użytkową,
– poznać czym jest monochromatyzm i technika TWAL,
– malować nietypowym pędzlem,
– wykonać kartonową pomoc,
– szukać sztukę w bibliotece odwiedzając pobliską Masnówkę – filię Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jastrzębiu-Zdroju.

Natomiast podczas wyzwania #dziensztuki2023 związanego ze Światowym Dniem Sztuki  każdy malując kubistyczne portrety mógł poczuć się jak hiszpański artysta Pablo Picasso.

Wszystkie te działania zaowocowały otrzymaniem Certyfikatu.
Uczestnikom serdecznie gratulujemy.
E.P.